OPPSAL 

SKOLES MUSIKKORPS


Foreldrevakt


Dette er ment å være en veiledning og en praktisk støtte til foreldre som er satt opp som foreldrevakt for hovedkorps eller juniorkorps. Aspirantene får bistand fra AKS under sin øvelse så ingen foreldrevakt for disse.


VAKTLISTE (HK) VÅREN 2020


VAKTLISTE (AK) VÅREN 2020


VAKTLISTE (JK) VÅREN 2020


Oppmøtested er Gullsmeden (med mindre øvelsen er flyttet til annet rom på skolen)


Hovedkorps: 5-10 min før HK-øvelsen som begynner kl. 17:00.

Juniorkorps: 5-10 min før JK-øvelsen som begynner kl 15:45


Hensikt

Være praktisk hjelp for Martin, kunne hente ting i korpskjeller, kopiere noter, ordne med notestativer, stoler etc. Ved å rotere foreldre innom som korpsvakter ønsker vi å skape god kontakt mellom foreldre, korps og dirigent.


Bidra til nødvendig ro under øvelsen. Det hender at det er mer uro enn ønskelig på øvelsene. Vi er ikke ute etter streng disiplin, men et nivå der det ikke er noen som ødelegger for andre. Dette er en økt etter en lang skoledag for mange av barna, og konsentrasjonen kan gå litt opp og ned.

 

Hovedkorpset har en pause fra 18.00 til 18.15 og den som er oppført som "Korpsvakt 1" bes ta med frukt for ca 100 kr. til denne pausen. Til frukten får musikantene saft, ublandet saft står i skapet på musikkrommet. Glass og mugger til saftservering låner vi fra skolekantinen (tilsynsvakt låser opp for oss) NB. Husk å vaske opp etter bruk! Dette må også klargjøres til pausen av korpsvaktene. Utlegg refunderes mot kvittering.


Dette gjør du

- Møt opp og ta kontakt med Martin. Spør om det er noe du kan bidra med.

- Det er hyggelig å presentere seg for ungene på forhånd.

- Vær vennlig tilstede dersom det er behov for å roe noen litt ned…

- Bidra med ryddehjelp etter øvelsen er ferdig. Som regel går dette raskt unna med god hjelp fra musikantene selv. Se at det ikke ligger igjen skolesekker, notepermer og annet etter øvelsen.

- Kopiering av noter dersom dette trengs. Martin har oversikt og gir instrukser.

- Henting i korpskjeller. Av og til er det akutt behov for å hente utstyr/deler til instrumenter. Martin har nøkkel og kan forklare hvor ting finnes.

- Øvrige behov som måtte melde seg.