Politiattest


Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen tredde i kraft 1. oktober 2009.


I Oppsal Skoles Musikkorps blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.


Dette gjøres i samråd med to utnevnte av korpsets styremedlemmer.


Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de

opplysninger de får kjennskap til.


Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.


Innhenting på en-to-tre:

1. Søknaden om politiattest fylles ut av korpset og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Per Arnt Olafsen sender søknaden til politiet.


2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til korpset.


3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Per Arnt Olafsen eller Unni Bjørgeengen.


Oppsal skoles musikkorps skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.


Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på www.musikkorps.no/politiattest