OPPSAL 

SKOLES MUSIKKORPS


Generell info om korpset


Dugnader

Korpset er avhengig av at foreldrene bidrar, på lik linje med innsats i andre aktiviteter. Vi bestreber oss på å ha inntektsbringende dugnader og har derfor kun to loppemarked i året som eneste dugnader. Dette har vi veldig god erfaring med, både inntektsmessig og sosialt. Inntektene fra loppemarkedet går til å kjøpe inn instrumenter og lønne instruktørene, og det vil på denne måten komme alle medlemmene til gode.


Musikkundervisning

Barna som er med i korpset får musikkundervisning – dette er et bra tilbud! Det er korpset som betaler instruktørene for undervisningen. Undervisning med instruktør foregår enten i små grupper eller individuelt.

Vi forsøker så langt det er mulig å få undervisningen lagt til den tiden mange av barna er på skolen, men spilling på kveldstid kan også forekomme.


Sosialt samhold

Vi synes også at det kan være verdt å nevne at korpset er med på å danne nettverk på tvers av klassetrinn og alderstrinn, noe som er viktig for nærmiljøet. Musikalitet handler om å lytte, samt å ta hensyn til hverandre. For oss foreldre er det fint at barna kan vokse opp i et miljø med mange gode venner og vi er sikre på at korpset kan bidra positivt her.


Opptak

Korpset har i hovedsak opptak til høstsemester. Når man melder seg inn får man tildelt spilletime og instrument.


Vi har delt korpset inn i fire forskjellige grupper.

- Aspirant

- Junior 1

- Junior 2

- Hovedkorps


Vi sikrer god opplæring gjennom vår dirigent og våre instruktører som er faglærte på sine områder. Samspill foregår på onsdager mens individuelle spilletimer foregår enten mandag, tirsdag eller torsdag. Ved fravær må det gis besked til instruktør/dirigent.