Historie


1956-1959: DA ALT VAR NYTT - DRABANTBY, SKOLE OG KORPS

På initiativ fra Oppsal Skoles Venner, ble Oppsal Skoles Guttemusikkorps stiftet 10. september 1956. Det ble kjøpt instrumenter for 11 000 kroner. Pengene var samlet inn ved basarer og innsamlinger. Så ble de første aspirantene testet, vurdert og innskrevet. Og mens aspirantene øvet iherdig, ble driften av korpset i 1957 overført til foreldrene. Korpset skiftet navn til Oppsal Skoles Musikkorps. I 1958 spilte korpset for første gang på et kretsstevne, og 17. mai marsjerte 92 smågutter, med eget trommekorps oppover Karl Johan. Det koster penger å drive korps, og i 1959 var medlemskontingenten 10 kroner for 10 måneder. 5-års jubileumskonsert i Universitetes aula i 1961.


1960-1969: ORGANISASJONSBYGGING OG MUSIKALSK GULLALDER

Da korpset marsjerte forbi slottet 17. mai 1960 hadde guttene fått nye uniformer. Stolte spilte de ved nedleggelsen av grunnsteinen for Oppsal kirke, og gjorde stor suksess med pauseunderholdning under NM i håndball på Trasop. I 1961 hadde korpset 30 opptredener, og reiste til København, Hamburg og Bad Bramstedt. Korpset hadde jubileumskonsert i Universitetets Aula. Alle var begeistret. For å få plass til gaver og premier, fikk korpset i 1962 et eget utstillingsmonter på skolen. I 1963 hadde korpset nådd nye musikalske høyder, men styret var den gang, som nå, bekymret over uro på samspillet og skrev: "Hva disiplinen angår, så ligger denne noe tilbake å ønske, idet det må bli en ganske annen ro på øvelsene". I 1964 fikk korpset et nytt banner av en anonym giver. For å finansiere 10-års jubileumstur etablerte korpset i 1965 sin egen Sparekasse, slik at guttene "frivillig kunne sette penger på bok" i forkant av samspilløvelsene - rentene tilfalt korpset. Jubileumsturen i 1966 var en reise til Nederland og Tyskland, og korpset avholdt en ny vellykket konsert i Universitetets Aula. Korpset hadde 48 opptredener i 1967, hvor høydepunktene var vennskapskonsert i Larvik og et internasjonalt musikkstevne, som det tyske vennskapskorpset Musikzug der Bramstedter Turnerschaft arrangerte. 1968 startet med en gratistur til Århus i Danmark med "Holger Danske". Turen var en takk fra rederiet for et spilleoppdrag det ikke hadde blitt noe av! I 1969 ga korpset 200 kroner i gave til Østmarka Janitsjar, som trengte banner. For å finansiere jubileumsturen i 1971 ble den frivillige sparingen i Sparekassen igjen intensivert.


1970-1979: JENTENE KOMMER

I november i 1970 utgjorde det samlede innskuddet i Sparekassen 7 721 kroner, og i 1971 reiste 151 deltakere, med et chartret turbopropellfly, til London. Flyturen ble en stor opplevelse for guttene, som hadde sett frem til den med spenning. Korpset opptrådte i BBC-TVs "Blue Peter Program". Programmet var et av de mest populære i Storbritannia. Sendingen gikk på luften i farger, og det var en opplevelse for store og små å se guttene på tv. Korpset hadde igjen jubileumskonsert i Universitetets Aula, og denne gangen deltok også Oppsal Skoles Pikekor. I 1972 noterte musikkinspektøren seg at han ønsket seg en større tubagruppe og noen flere saksofoner. For å redusere noteutgiftene, kjøpte korpset i 1973 en ny kopieringsmaskin til 4 518 kroner. Endelig vedtok generalforsamlingen i 1974 at jenter også kunne bli medlemmer av korpset. Ved høstopptaket begynte 13 nye jenter å spille. I det nye uniformsreglementet fra 1975 ble det presisert at regnfrakken "ikke skal medtaes til øvelsene, dette for å unngå unødvendig slitasje. Privat bruk er ikke tillatt!". Sparekassen ble igjen revitalisert. Isle of Man var målet for korpsets reise i 1976, og turen gledet store og små. Igjen spilte korpset i Universitetets Aula, og skolekorets deltakelse bidro til å styrke det musikalske inntrykket. I 1977 spilte korpset på "Eldres kveld" i spisesalen på skolen. Arrangementet var gratis og det ble utdelt en gavepakke til alle eldre. Ivar Ruste med pianist sang til gamle melodier, og vakte gode minner blant tilhørerne. Sommeren i 1978 spilte korpset under kirkekaffen i Sjømannskirken i Göteborg, og det fremførte julesanger i Oppsal kirke på julaften i 1979. 25-års jubileumskonsert i Universitetes aula 1981.


1980-1989: MUSIKALSKE TRADISJONER OG SOSIALE AKTIVITETER

Styret påpekte i 1980 at det var blitt arrangert flere diskotek uten at det offisielt hadde blitt underrettet, og skrev: "Det er bare hyggelig at tillitsmannsutvalget tar initiativ til slike arrangementer, men styret må alltid underrettes på forhånd". Korpset var 25 år i 1981, og korpset reiste til Italia, hadde jubileumskonsert i Universitetets Aula og jubileumsmiddagen ble fortært på Oppsal samfunnshus. I 1982 var det selvsagt loppemarked - den gang som i dag. Musikantene fikk en skarp påminnelse om viktigheten av å overhale treblåser-instrumentene i 1983, og i 1984 var korpset nisseorkester ved åpningen av julegaten på Oppsal senter. Store og små hadde i 1985 fine sommeropplevelser under Skjærgårdsfestivalen på Nøtterøy og Tjøme. Korpset var 30 år i 1986, og jubileumsturen gikk til Alcudia på Mallorca. Sol og varme, strand og vann, men ikke minst spilling på innsiden av bymuren i Gamle Alcudia. Jubileumskonserten ble denne gangen avholdt i Tempelet i Bernhards Getz gate 2, og store og små var svært fornøyde med innsatsen. I 1987 reiste korpset til Göteborg, i 1988 til Arendal, og i 1989 til Vangsjøen fjellstue i Valdres.


1990-1999: SAMFUNNSENDRINGER OG NYE UTFORDRINGER

Nye fritidstilbud og lavere elevantall ved skolen, var forhold som bidro til at korpset for første gang opplevde en meget sterk nedgang i antall medlemmer i 1990. Etter en meget vellykket jubileumstur til Rimini i Italia i 1991 var det kun 28 medlemmer igjen i samspillet og rekrutteringssamspillet opphørte. Til tross for dette var jubileumskonserten i oktober svært vellykket. I januar 1992 gikk sommerturen til Kragerø, og korpset deltok på Oslo krets av NMFs jubileumsstevne på Bislett forsommeren i 1993. Sommerturen gikk til København, hvor korpset hadde konsert på den store scenen i Tivoli. I 1994 reiste rekrutter og aspiranter på Rekrutt- og aspirantfestivalen i Skien, mens hovedkorpset deltok på Lillesand-festivalen. I 1995 deltok korpset i Ultimøst- prosjektet, som var en del av samtidsfestivalen ULTIMA. I 1996 besøkte korpset Brighton i England. Aspirant- og rekrutturen gikk til Svenningsbøens gård ved Halden. I 1998 spilte korpset i Liseberg. Inngangen til et nytt årtusen skulle imidlertid vise seg å bli svært vanskelig, all den tid det i 1999 var vanskelig å få besatt styrevervene i korpset.


2000-2006: REETABLERING OG NYE MÅL - ET KORPS FOR VÅR TID

Fra høsten 2000 var medlemsmatrikkelen sterkt nedadgående. Sommerturen i 2001 gikk til Hunderfossen Familiepark, og storsatsingen "Jakten på Kammertonen" med Oppsal Janitsjar og Kari-Ann Grønsund i 2002 ble en kjempesuksess. På et årsmøte våren 2003 var likevel sak 1: "Avvikling av Oppsal skoles musikkorps". Omstendighetene gjorde at så ikke skjedde, og den alvorlige situasjonen manet til ekstraordinær innsats. I 2004 var skolen 50 år, og under overskriften "Endelig opptur for Oppsal skolekorps" kunne en lese følgende i Nordstrand Blad: "I fjor hadde Oppsal skolekorps under ti deltakere, og en måtte nesten legge ned korpset. Etter en intens vervekampanje har korpset nå 36 medlemmer, og spilte først i årets 17. mai tog i byen". Dette var en kjempebragd, og hadde stor betydning for reetableringen av korpset. På høstparten deltok korpset i kretsstevnet på Østensjø, og med en snittalder på ni år var det ikke rart at korpset sjarmerte tilhørerne med sitt spill og sin fine fremtreden. I 2005 fortsatte korpset sin musikalske framgang. Det deltok på korpstevne på Bøler og hadde et begivenhetsrikt musikalsk helgeseminar på Vangen i Østmarka. Medlemstallet i 2006 er fortsatt stabilt. Jubileumsturen til Göteborg ble en stor suksess. Musikalsk og sosialt er korpset i fin utvikling. Om gode krefter vil kan vi glede oss til korpsmusikk på Oppsal i mange år framover.


2006-d.d.: Vi jobber målrettet videre med et flott korps

I 2017 er vi  oppe i et medlemsantall på over 70 barn og ungdommer.