FAQ for foreldre


Er det mye jobb for foreldrene å være med i korpset?

Vi mener svaret er nei. Korpset ønsker ikke å ha andre inntektsgivende arrangementer enn loppemarkedet som medfører arbeid for foreldrene. Loppemarkedet er samtidig den eneste måten å få inn nok inntekter til å lønne dirigent og instruktører, så korpset er helt avhengig av det.


Når avholdes loppemarkedet?

Svar: to ganger i året, vanligvis i april og oktober.


Er dette obligatorisk for foreldrene?

Svar: Ja.


Må begge foreldre stille opp?

Svar: Hvis man har mulighet for det, så er det fint om begge stiller. Dersom bare den ene stiller er det OK, men vi spør alltid om begge har mulighet. Det er en direkte sammenheng mellom inntekter på markedet og antall foreldre og barn som bidrar. Jo flere vi er, jo bedre resultat får vi, og dermed større økonomisk frihet til å skape gode korpsopplevelser

for barna.


Hvor mye jobbing er det?

Svar: Vi forsøker å gjøre gjennomføringen så enkel som mulig, men skal samtidig ikke legge skjul på at det er slitsomt mens det står på. Samtidig er tilbakemeldingen fra foreldrene de siste årene at det er en hyggelig opplevelse trass i slitet. Det er alltid god stemning blant foreldre og barn.


Opplegget er som følger:

Alt skjer på 5 dager

Tirsdag fra 1700 - ca. 2130 tar vi imot lopper på skolen (ikke obligatorisk)

Torsdag fra 1700 - ca 2230 (kan bli senere) henter vi inn lopper

Fredag fra 1700 - ca. 2300 rigger vi til markedet på skolen

Lørdag fra 0900 - ca. 1800 er det markedsdag nr. 1

Søndag fra 1000 - ca. 1900 er det markedsdag nr. 2

Mandag puster vi lettet ut over et godt resultat! 


I tillegg må det bakes 2 kaker til lørdagen og 1 til søndagen. I tillegg er det fint om noen kan dele ut lapper i nærområdet

(en kveldstur på ca. 2 timer), men dette har hittil kunne gjennomføres uten at det er obligatorisk.


Har noen lyst til å være med i loppekomitéen, så er de hjertelig velkomne til det. Det innebærer langt mindre jobb en mange tror.


Er det mye tungt å bære?

Svar: Ja, men det er nok småting også, dersom man ikke har rygg til å bære tungt. Det vil selvfølgelig bli respektert uten spørsmål om noen ikke har helse til å være med å bære. Det er mange oppgaver på et loppemarked som ikke forutsetter at man kan bære tungt. Det er bare å si ifra, så finner vi en løsning.


Jeg er ingen selger!

Svar: Det er de færreste av oss som er dét. Likevel får vi inn gode inntekter hver gang. Det viktigste er å være mange nok, ikke å ha de store selgeregenskapene. Etterhvert får man erfaring, og mange får "blod på tann" når man opplever sammenhengen mellom egen innsats og inntekter til korpset til barna. Det er dessuten noen enkle teknikker man kan lære seg dersom man spør de som har litt erfaring. Dersom man virkelig ikke kan fordra tanken på å selge, så si ifra.

Det finnes andre oppgaver også. Det er bedre om man stiller opp og gjør noe, enn at man uteblir. Ikke la dette være et hinder for at barnet ditt melder seg inn i korpset.


Jeg har et handikap. Kan jeg likevel bidra?

Svar: Ja. Det er nok av oppgaver å ta av. Bare si ifra til loppekomitéen.


Kan vi betale istedetfor å bidra på loppemarkedet?

Svar: Nei. Det er et mål og en tradisjon at skolekorps skal ha en sosial profil, dvs. at deltagelse skal være åpent for alle, uavhengig av foreldrenes økonomiske status.


Hva skjer hvis vi ikke stiller opp?

Svar: Loppemarkedet blir mer slitsomt for de andre, inntektene faller og det blir vanskeligere å drive korpset.

Kan man ikke, så kan man ikke, og det blir respektert om vi får beskjed. Likevel har vi hatt nær 100% oppmøte hver gang. Ingen har uteblitt uten med god grunn. Oppmøtet vi har hver gang viser hvilken solid gjeng med foreldre som er engasjert i korpset!


Er loppemarked virkelig nødvendig?

Svar: Ja, uten tvil. Medlemskontingenten ville ha ligget på rundt kr. 10.000.- i året pr. medlem dersom vi skulle latt være å arrangere loppemarked.


Hvor store inntekter får man inn på et loppemarked?

Svar: Et loppemarked er i særklasse i forhold til sammenlignbare arrangementer når det gjelder å være en effektiv inntektskilde. Opplevelsen har nesten alltid vært at innsatsen var verd slitet!


Og igjen: Jo flere foreldre som bidrar, jo større inntekter får vi inn.